หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.36
สพป.ชร.4
สทศ.
คุรุสภา
สสวท.
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์ Thailand Go Green ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดออกแบบถังขยะที่ใช้จริงในโรงเรียน โครงการ Thailand Go Green 2015 ในหัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง" จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้เป็นหนึ่งในตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ สพฐ.- สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ


โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลในรายการดังนี้
•  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รอบคัดเลือกเขต 5 ภาคเหนือ
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

   

นางสาวนาลิน ลิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ เพชรทองกวาว

นางสาวสิริรัตน์ สันติภูบาล และ นางสาวณรินี บุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


เด็กหญิงรัศมิ์กร จงสุวรรณไพศาล สอบ สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ (O - Net)

   
 
  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้คุณแม่ได้ชมความสามารถของนักเรียน

  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ภายในงานมีการจัดฐานให้ความรู้ต่าง ๆ
 

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ บรรยากาศภายในงานมีการประกวดคัดลายมือ เขียนตามคำบอก อ่านทำนองเสนาะ ในระดับชั้นต่าง ๆ และมีการแสดงของนักเรียน อาทิเช่น รำเปิดพิธี การแสดงละครพื้นบ้าน การแสดงดนตรี การเต้นประกอบเพลง เป็นต้น

  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้และโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน
 

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมอัคคีภัยโดยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันอัคคีภัย >> รายละเอียด  ทางโรงเรียนได้จัดวันประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ    >> รายละเอียด


  ทางโรงเรียนได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรี สู่ขวัญ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2558   >> รายละเอียด


  ได้รับรางวัลหลายรายการ ใน กิจกรรมการประกวด แข่งขันผลงานนักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างสังคมให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน    >> รายละเอียด
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับจังหวัด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2559 12 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2016   >> รายละเอียด

     โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160