หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
  ได้รับรางวัลหลายรายการในการประกวดโครงการ Thailand Go Green ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อน 2 องศา" โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กิจกรรมประกวดขยายความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ โรงเรียนไทยไร้ขยะ)
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กิจกรรมประกวด Clip รณรงค์ "เมืองไทยไร้ขยะ")
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (กิจกรรมประกวด Ted Talks "เมืองไทยไร้ขยะ")
     
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีนักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกเขต 5 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย
     
  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์ Thailand Go Green ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     
  - ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จ.ลำปาง ดังนี้
    - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ม. 1 - ม. 3
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1 - ม. 3
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม. 4 - ม. 6
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6
     

  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลในรายการดังนี้
•  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รอบคัดเลือกเขต 5 ภาคเหนือ
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
     
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้เป็นหนึ่งในตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ สพฐ.- สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ โดยแ ข่งขันระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ล้านนา จ. น่าน เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในรอบ ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึง 1 กันยายน 2559

     
  นางสาวนาลิน ลิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่สอบผ่านข้อเขียน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ เพชรทองกวาว
     
  นางสาวสิริรัตน์ สันติภูบาล และ นางสาวณรินี บุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบผ่าน การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     
  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรัศมิ์กร   จงสุวรรณไพศาล ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ ในการทดสอบระดับชาติ (O - Net) ประจำปีการศึกษา 2558
     

  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดออกแบบถังขยะที่ใช้จริงในโรงเรียน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดเพลงรณรงค์ ในโครงการ Thailand Go Green 2015 ในหัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง" จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
     
 
  รับสมัครนักเรียน ในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2560
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160