หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เกียรติยศโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพม.36
สพป.ชร.4
สทศ.
คุรุสภา
สสวท.
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลหลายรายการในการประกวดโครงการ Thailand Go Green ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ "เมืองไทยไร้ขยะ ร่วมกันสู่เป้าหมายลดโลกร้อน 2 องศา" โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรมควบคุมมลพิษ ดังนี้
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กิจกรรมประกวดขยายความรู้ ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้ โรงเรียนไทยไร้ขยะ)
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (กิจกรรมประกวด Clip รณรงค์ "เมืองไทยไร้ขยะ")
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน (กิจกรรมประกวด Ted Talks "เมืองไทยไร้ขยะ")

   


ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการรณรงค์ Thailand Go Green ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557 โดยบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การประกวดออกแบบถังขยะที่ใช้จริงในโรงเรียน โครงการ Thailand Go Green 2015 ในหัวข้อ "ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน แปลงขยะเป็นทอง" จัดโดย สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัทบางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีนักเรียนนักศึกษา รอบคัดเลือกเขต 5 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

   

- ได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 จ.ลำปาง ดังนี้
    - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ ม. 1 - ม. 3
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1 - ม. 3
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม. 4 - ม. 6
   - รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป. 4 - ป. 6

   


ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และได้เป็นหนึ่งในตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ในการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. – สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายการ สพฐ.- สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 รอบชิงแชมป์ภาคเหนือ


โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับรางวัลในรายการดังนี้
•  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน รอบคัดเลือกเขต 5 ภาคเหนือ
•  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

   
   

   
 
    ทางโรงเรียนได้จัดวันประชุมพบปะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ    >> รายละเอียด
    โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น ในวัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกาตอนปลาย
  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในงานได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คุณแม่ดีเด่น ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น และมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นให้คุณแม่ได้ชมความสามารถของนักเรียน

  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ภายในงานมีการจัดฐานให้ความรู้ต่าง ๆ
  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้และโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน
 

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมอัคคีภัยโดยให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันอัคคีภัย >> รายละเอียด   
     


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160