หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม

 

 

เครื่องแต่งกายโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

 

เครื่องแต่งกายระดับอนุบาล

 

เครื่องแต่งกายระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3


 

เครื่องแต่งกายระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 

เครื่องแต่งกายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3


 

เครื่องแต่งกายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

 


โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160