หน้าแรก ประวัติโรงเรียน บุคลากร แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม
อาคาร - สถานที่

อาคาร 1 (อาคารธีระ)


อาคาร 2 (อาคารสิงห์แก้ว)

 

 

อาคาร 3 (อาคารทองดี)

 

อาคาร 4 (อาคารจันทรา)

 

อาคาร 5 (อาคารกาญจนาภิเษก)

 

อาคาร 6 (อาคารนพดล-มนต์ณภัครณ์)

 

อาคาร 7 (อาคารอเนกประสงค์)

 

 

สนามกีฬาปฐมฤทัย

 

สนามกีฬาธีระ - สิงห์แก้ว

 

สระว่ายน้ำปั๋นฝัน

เปิดให้บริการบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในเวลาดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์                                      เวลา    16.30  น. - 18.00 น.
วันเสาร์ -อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์          เวลา     10.00 น .- 18.00 น.

อัตราค่าบริการ
เด็ก (สูงไม่เกิน 110 เซนติเมตร)                ค่าบริการ    30 บาท
เด็ก (สูงเกิน 110 เซนติเมตร)                    ค่าบริการ    50 บาท
ผู้ใหญ่                                                       ค่าบริการ  100 บาท
โทร. 053 - 795196 , โทรสาร 053 - 795099 ,  E-mail : dpk216@hotmail.com
216 หมู่ 10  ต.เวียง  อ.เทิง จ.เชียงราย  57160